Kanser Portalı | Onkoloji Danışma ve Dayanışma Platformu                                   www. Kanser Takip .com

                                 

                                     Kanser Takip

 

Ana Sayfa | Soru sor | Cevap okuErken teşhisHasta takip  | Kanser Bilgi | İletişim  

 


Soru:

 iyi akşamlar boynumda ufak bir şişlik ile gittim boyun ultrasonu çektiler boynumun diğer kısımlaında da lenf nodu olduğunu söylediler üst alt abdomen ve bt toroks çekim sonuçlarımı size gönderiyorum lütfen yardım edin bu hastalıkdan çok korkuyorum tiroit ile ilgili mi yoksa lenfoma gibi bir şey mi lütfen yardım edin.
Tiroit glandı atrofiktir. Pretrakeal ve bilateral aksiler çapları 6-8 mm olan ovaid lenf nodları izlenmektedir toroks düzeyinde geçen kesitlerde mediastinal ana vasküler yapıda ve kalp kompartimanları olağandır. Trakea ve ana bronşlar açık olup mediastinal patolojik boyutta lenf nodu ayırt edilmemiştir torokal yumuşak dokular ve kem yapılar normaldir.
Kesitler akciğer parankim penceresi ile bilrlikde değerlendirildiğinde her iki akciğer aerasyonu ve bronkovasküler dağılım normaldir ıntraparankimal kitle plevral kalınlaşma veya sını sağtanmamıştır. Abdomen düzeyinde geçen kesitlerde karaciğer normal boyutlarda düzgün konturludur. Parandkim dansitesi homojen ve normaldir fokal lezyon saptanmamış dır. Vasküler dağılım normaldir.
Safra kesesi duvar kalınlılığı ve transvers çapı normaldir ıntra ve ekstrahepatik safra yolları olağandır.
Dalak normal boyutta homojen dir
Pankreas boyutlar ve danstesi normaldir. Kitlesel lezyon saptanmamışdır.
Her iki böbreğin boyutu yerleşimi pranakim kalınlığı dansitesi ve toplayıcı yapıları normaldir. Böbrek fonksiyonları olağandır taş yada yer kaplayıcı oluşum saptanmamışdır. Bilateral üreterler distale kadar normal olarak izlenmekdedir.
Böbreküstü bezleri normal boyutta ve yapıdadır.
Aorta vena kava inferior ve diğer abdominal ana vasküler yapılar normaldir. Portal sistem tüm düzeylerde olağan kalibrasyondadır.
Bağarsakların batın için çapları ve duvar kalınlıkları inceleme sınırlarında normaldir.
Mesane normaldir
Uterus ve overler yaş ie uyumlu görünümdedir
Perlviste serbest yada loküle sıvı saptanmamışdır.
Mezenterde milimetrik multiple lenf nodu izlenmekdedir.
Kemik yapılar eklem ilişkileri yaşla uyumludur.
Tanı:
-atrofik tiroid glandı
- pretrakeal bilateral aksiler ve mezenterik milimetrik lenf nodları
 


Kansertakip.com:

Merhaba, yazdığınız raporda lenfomaya ait bir bulgu yok. Bazı milimetrik lenf nodları var ancak bunlar önem taşımıyor .Geçmiş olsun.

Ana Sayfa

 

 

  


Soru sor  Cevap oku    Erken teşhis    Hasta takip    Kanser bilgi     İletişim     Kanser Forum    Kanser ve Beslenme    Kanser de Son Gelişmeler    Uzman Görüşü  Makaleler (Kanser Hakkında Tüm Bilgiler)    Tüm Haberler   Kanser Tedavi Merkezleri    Resmi Kanser Kuruluşları    Radyoterapi   Kemoterapi    Onkoloji   Check up ve kanser tarama     Online doktor   Check Up Kampanyası

 

Kanser ve Beslenme


Kanser Forum


Akciğer Kanseri


Beyin Kanseri


Cilt Kanseri


Erkek Üreme Sistemi Kanserleri


Diğer Kanserler


Jinekolojik Kanserler


Bağırsak Kanseri Kolon - Rektum


Larinks Kanseri |Gırtlak - Boğaz|


Lenfoma

Lenf bezi kanseri


Meme Kanseri


Mide Kanseri


Prostat  Mesane Kanseri


Tiroid Kanseri